Journal archive for Google Scholar Robot!

International Journal of Industrial Engineering & Production Management

نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولیدVolume 28, Number 4 (2018-2)


ارائه یک روش ابتکاری ترکیبی دوفازی بر مبنای خوشه بندی برای مساله مکان‌یابی – مسیریابی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلی برای زمانبندی پویای وسایل نقلیه جهت بهبود عملکرد سیستم نقلیه تلفنی (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدل بهینه‌سازی استوار طراحی شبکه معکوس آب برای مصارف کشاورزی (مطالعه موردی: استان تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدلی استوار بر مبنای شبکه عصبی و تحلیل پوششی داده‌ها برای بهینه سازی روش تاگوچی چند پاسخه در حالت عدم قطعیت داده‌ها در برش لیزر CO2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل مکان‌یابی-موجودی محصولات فسادپذیر در زنجیره تأمین جهانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردی جهت بهینه‌سازی استراتژی‌های مداخله و تخصیص منابع در کنترل بیماری‌های عفونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدل ریاضی برای مکان یابی حداکثر پوششی با داشتن تسهیلات پشتیبان و رویکرد پویا برای مواقع اضطراری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با پنجره زمانی فازی، اهداف چندگانه و انعطاف‌پذیری در تعیین قرارگاه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخصیص اپراتور با در نظرگیری اثر یادگیری و فراموشی در یک سیستم تولید سلولی در شرایط عدم قطعیت: مطالعه موردی (شرکت سایپا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و تحلیل شبکه محور چند بخشی ظرفیت‌دار و حل آن با الگوریتم پیشنهادی ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل چند هدفه در مکانیابی تسهیلات شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با وجود عدم قطعیت در حوزه سلامت و درمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 3 (2017-11)


یک مدل ریاضی جهت بهبود تخصیص اعضاء به بیماران در شبکه پیوند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک مدل چندهدفه استوار برای انتخاب تامین کننده تحت تدارکات ناب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حل بهینه مسئله مدیریت زنجیره تأمین در نیروگاه‌های حرارتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین سیاست‌های زیست محیطی با طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته بر پایه برنامه ریزی دوسطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی برنامه‌های پیشرفت وتوسعه تامین‌کنندگان سبز (GSD) براساس روش - ANP خاکستری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه‌ی الگوریتم هیبریدی بهینه‌سازی توده‌ ذرات و تئوری محدودیت‌ها برای حل مسائل همزمان بالانس خطوط مونتاژ دو طرفه مدل‌های ترکیبی و تخصیص نیروی انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدل دوهدفه انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین و حل آن از طریق الگوریتم های فرا ابتکاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهسازی پارامترهای حل‌کننده مساله صدق‌پذیری برای زمان‌بندی پروژه با منابع محدود چندحالته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حل مسأله زمان بندی کارگاه باز دو هدفه جدید با در دسترس بودن ماشین ها و زمان های حمل و نقل با استفاده از دو الگوریتم فراابتکاری موازی چند هدفه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 2 (2017-8)


ارائه یک مدل دو سطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشت‌های وابسته به قیمت و مالیات بر کربن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی و حل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در دو حالت سفارش‌دهی برای خرید و تولید مواد مصرفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی یک شبکه ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان با در نظر گرفتن مسأله مکان‌یابی-مسیریابی سبزتحت عدم‌قطعیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زمان بندی یکپارچه تولید در سیستم جریان کارگاهی و تحویل محصول به مشتریان با روش ارسال مستقیم با محدودیت ظرفیت حمل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی شبکه درمانی چند‌خدمتی با فرض رفتار انتخابی بیماران و جابه‌جایی بین خدمات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی پایدار لجستیک امداد در شرایط وجود عدم قطعیت با استفاده از مدل امکانی محدودیت شانس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه سیاست‌های ساخت برای انبارش و ساخت برای سفارش در زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی با استفاده از نظریه صف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آینده های محتمل تولید انرژی در کشور با استفاده از طرح نقشه شناخت فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسیریابی وسایل نقلیه برای توزیع کالاهای فسادپذیر با برنامه‌ریزی تخصیص نیروی انسانی در مسیرها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و بهینه سازی مساله مکان‌یابی تسهیلات چند لایه ای چندهدفه پرازدحام با ملاحظات زیست محیطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 1 (2017-5)


کاربرد آزمون مهارت به عنوان ابزار کنترل کیفیت خارجی آزمایشگاه-ها- مطالعه موردی آزمایشگاه‌های سیم و کابل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک مدل یکپارچه لجستیک امداد با در نظر گرفتن تسهیلات پشتیبان (مطالعه موردی: زلزله در شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک رویکرد ترکیبی جدید برای آموزش مدل ترکیب سلسله مراتبی شبکه‌های عصبی به منظور رتبه‌بندی اعتباری در صنعت بانکداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی سبد سهام برای سرمایه‌گذاران خرد؛ رویکرد مدل‌های چندمتغیره غیرخطی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیستم قیمت گذاری و تولید بهینه زنجیره تامین یکپارچه در شرایط عدم قطعیت حساس به قیمت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر مدیریت ریسک زنجیره تامین بر کارایی شرکت های توزیع دارو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدلی جهت هماهنگی در قیمت‌گذاری و مشارکت در یک زنجیره-تامین با در نظر گرفتن تخفیف با استفاده از نظریه بازی‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک مدل ترکیبی جدید به منظور قیمت گذاری قراردادهای اختیار اروپایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت بندی انتخاب قطعات از فضای انبارش و ارسال به واحد تولید بر اساس یک مدل ریاضی جدید و الگوریتمهای فراابتکاری چند هدفه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه‌ی مدل مسیریابی و زمان‌بندی جهت تخلیه‌ی اضطراری با در نظر گرفتن امکان تراکنش بین پناهگاه‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه شاخص توازن با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن و اثر آن در رشد بهره وری، مطالعه موردی: شعب یک بانک تخصصی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده تجهیز بر اساس دانش حاصل از تجربه متخصص و پایش وضعیت با استفاده از سیستم استدلال نوروفازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات گسسته برای زمانبندی مساله تولید کارگاهی انعطاف پذیر با ماشین های موازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی زمان- هزینه- منبع مسأله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و جریان های نقدی تنزیل یافته با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی چندهدفه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 4 (2017-2)


استفاده از مسأله خریدار دوره گرد ظرفیت دار برای تعیین اندازه انباشته اقتصادی چند دوره‌ای و حل آن با الگوریتم تکامل تفاضلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی و شبیه‌سازی سیستم عرضه و تقاضای مسکن در یک مطالعه موردی: تهران و بررسی اثر مهاجرت (نگرش پویایی‌شناسی سیستم‌ها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوریتم رقابت استعماری دودویی برای مدل های مکان یابی تسهیلات نیمه ناخوشایند روی شبکه ها با مشتریان به شکل زیرگراف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک الگوریتم ابتکاری بر پایه کوتاه‌ترین مسیر جهت زمانبندی واحد نورد در صنعت فولاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری و ارزیابی تکنیک‌های داده‌کاوی جهت پیش‌بینی رویگردانی مشتری در صنعت بیمه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و پیاده سازی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای مدیریت ریسک پروژه ها در پالایشگاه گاز سرخون و قشم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود فرآیند ساخت باتری حرارتی با استفاده از رویکرد طراحی برای شش سیگما (مدل IDOV)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل کارایی و بهره‌وری طرح‌های کلان انرژی و محیط زیست با استفاده از روش‌های تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین زمان اقتصادی وارانتی و قیمت محصول و تعداد مراکز ارائه خدمات وارانتی با در نظر گرفتن ارزش خالص فعلی تولید کننده و زمان انتظار مشتریان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی مکانیابی- تخصیص در تعیین مکان های بهینه ایستگاه های سوختگیری و حل به کمک الگوریتم ابتکاری توسعه یافته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یک رویکرد برنامه‌ریزی پویای احتمالی در برنامه‌ریزی تولید صنایع فرآیندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری برای مسأله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تأمین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدل چند هدفه پویا جهت طراحی شبکه های پاسخ اضطراری جهت تامین خون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring Nonlinear Profiles in Phase II Using Wavelets
پایش پروفایل های غیر خطی در فاز II با استفاده از موجکها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 3 (2016-11)


Simultaneous Optimization of Production and Quality in a Deterioration Process
Simultaneous Optimization of Production and Quality in a Deterioration Process
| [Abstract-EN] | [XML] |

مکان‌یابی همزمان نقاط انتقال و پناهگاه‌ها در شرایط بحران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگهداری و تعمیرات بهینه توربین‌های بادی با در نظر گرفتن حدود آستانه تعمیرات چند سطحی مبتنی بر زمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و برنامه‌ریزی جهت بهبود قابلیت‌اطمینان بالگرد در شرکت هواپیماسازی ایران با مطالعه موردی اَرابه فرود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بکارگیری مجموعه های فازی فاصله ای نوع دوم و الگوریتم خوشه بندی در مساله انتخاب تامین کننده: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل موجودی در زنجیره تأمین حلقه بسته برای کالای فاسد شدنی با در نظر گرفتن یک تولید کننده و چندین خرده فروش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و مکانیابی-موجودی برای تعیین مراکز توزیع در زنجیره تأمین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه عملکرد روش‌های بوت‌استرپ در برآورد فاصله‌ای شاخص‌های قابلیت فرآیندهای خودهمبسته اتورگرسیو مرتبه اول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد تحلیل پوششی داده‌ ها در تدوین استراتژی هدایتی آزمایشگاهها (مطالعه موردی: آزمایشگاههای آزمون مواد غذایی استان تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش‌های جستجوی محلی و جستجوی ممنوعه برای مسأله همزمان چیدمان و تخصیص سلاح حامل‌های جنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات با استفاده از روش اختیارات حقیقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک مدل جدید برای مساله مسیریابی‌وسایل‌نقلیه با هدف کاهش نرخ مصرف سوخت و انتشارآلاینده‌ها، با انبارهای متعدد و محدودیت پنجره زمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی کاربرد تکنولوژی RFID و هوش تجاری در بهبود مدیریت زنجیره تأمین صنایع خودرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کمینه کردن مجموع وزنی تاخیرکارها و هزینه ارسال برای مدل زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره تامین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 2 (2016-8)


یک مدل چندهدفه مکان‏یابی- مسیریابی برای احداث مراکز پالایش، بازیافت و دفع زباله‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زمانبندی تولیدکارگاهی منعطف با درنظر گرفتن زمان‌های حمل و نقل، ورود سفارش جدید و تغییر زمان عملیات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه یک مدل اقتصادی با هدف موازنه هزینه-زمان پروژه های صنعتی و تجاری یک سازمان بر اساس تکنیک ارزش افزوده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حل مسأله زمان بندی در محیط کارگاه باز با ماشین های انعطاف پذیر با رویکرد الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی کارت امتیازی متوازن پویا با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدلسازی پویایی‌های سیستم (SDM)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخصیص تعداد بهینه‌ی نیروی انسانی به خط تولید در شرایط عدم قطعیت با استفاده از تئوری صف و منطق فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر خطای اندازه‏ گیری بر عملکرد نمودار ناپارامتری رتبه علامت‌دار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه رویکردی تلفیقی از سیستمهای سری-موازی قابلیت اطمینان و زنجیره های مارکوف جهت محاسبه شاخص دسترس پذیری زنجیره های تامین با مطالعه موردی در شرکت پاناسونیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی خرابی و عیب یابی ماشین های تراش با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگوریتم چند هدفه تجمع ذرات برای انتخاب پروژه در شرایط عدم قطعیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 1 (2016-5)


حل مساله زمان بندی تولید کارگاهی انعطاف پذیر با درنظرگیری جریان محموله
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل ریاضی برای زمان بندی سلول های تولید مجازی با زمان آماده سازی، زمان سفر، دیرکرد و تعادل بارکاری ماشین در چیدمان فیزیکی توزیع شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک مدل چند هدفه فازی جهت برنامه‌ریزی تولید- توزیع یکپارچه در یک زنجیره تأمین حلقه بسته چهار سطحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل جایابی پوشش پیوسته با شعاع پوشش فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه‌ی مدل و رویکرد حل برای مسأله‌ی مکان‌یابی - مسیریابی - کنترل موجودی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه چارچوبی برای توسعه عملکرد کیفیت (QFD ) استوار، در شرایط فازی بودن ورودی ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پایش و تخمین نقطه تغییر در فرآیندهای دو مرحله ای با مشخصه های متغیر و وصفی در مرحله دوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یکپارچه سازی شبیه سازی فازی و الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله ی زمانبندی دومعیاره ی جریان کارگاهی در فضای عدم قطعیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یکپارچه‌سازی مسأله انتخاب تأمین‌کننده و تصمیمات توزیع‌-موجودی در یک زنجیره تأمین سه سطحی با تقاضای احتمالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه رویکردی برای طراحی محصول استوار و قابل اطمینان در حضور عدم قطعیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 4 (2016-2)


طراحی شبکه زنجیره تأمین امداد رسانی با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار داده های بازه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مکان‌یابی ایستگاه‌های امداد جاده‌ای با استفاده از مدل تلفیقی صف هایپرکیوب و الگوریتم ژنتیک (مورد مطالعه: بزرگراه تهران- قم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک چارچوب مفهومی برای تعامل بین چالشها و راهکارهای تسهیم دانش در مراحل چرخه حیات پروژه در سازمانهای پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل زنجیره‌ی تأمین VMI غیرامانتی دو سطحی شامل یک تولیدکننده و چند خرده‌فروش با درنظر گرفتن ارزش زمانی پول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسیریابی بهینه در مسئله لجستیک میلک ران با محدودیت زمانی و تقاضای ناسازگار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اثر بخشی خطای انسانی و تئوری یادگیری در قابلیت اطمینان سیستم خنک کننده راکتور تحقیقاتی تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسیِ اقتصادیِ اندازه‌ی دسته تولید در حالت چند محصولی با در نظر گرفتن امکان تولید قطعات معیوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مسأله یکپارچه پذیرش سفارش و زمانبندی با ماشین های موازی متفاوت در سیستم ساخت بر اساس سفارش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و حل یک مدل یکپارچه توزیع و موجودی در حالت پس‌افت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 3 (2015-11)


ارائه مدلی کمی برای برآورد اندازه بافر پروژه در روش زنجیره بحرانی با استفاده از رویکرد فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین توالی ورود محصولات به خط مونتاژ مدل ترکیبی به منظور کمینه کردن مجموع زمان‌های توقف خط(مطالعه موردی : شرکت سایپا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بالانس خطوط مونتاژ با ایستگاه‌های چند اپراتوره با الگوریتم جستجوی ممنوع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدلی برای مقایسه و انتخاب پروفایل بهینه مشخصه های کیفی زمان محور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زمانبندی دروس دانشگاهی و تخصیص استاد- درس- زمان بر اساس آمار ثبت‌نام مقدماتی، مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر برونسپاری در شرایط رقابت سه بعدی در دو زنجیره تأمین رقیب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A two-stage stochastic programming model for desiging heumanitarian relief chain with stochastic demand
ارائه مدل برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای برای طراحی زنجیره امداد بشردوستانه با تقاضای تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و بهینه سازی مسئله برنامه ریزی یکپارچه تولید- توزیع در یک شبکه زنجیره تامین چند سطحی: یک نگرش تکاملی چند هدفه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد عدم قطعیت مدت فعالیت ها در زمانبندی پروژه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 2 (2015-8)


توسعه هیوریستیک ترکیبی مقاوم به منظور حل مساله مکان­یابی تسهیلات هاب بدون محدودیت ظرفیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حل مساله مکانیابی پوشش سلسله مراتبی دارای پوشش تدریجی و شعاع پوشش متغیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش ترکیبی جدید برای حل مسئله زمان‌بندی کار کارگاهی انعطاف‌پذیر در شرایط چندهدفی به وسیله خوشه‌بندی پویا و کارای فضای جستجو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هماهنگی زنجیره تامین با قراردادهای اشتراک درآمد و بازخرید در شرایط نامعینی تقاضا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Joint pricing and inventory control for deteriorating items with partial backlogging
قیمت گذاری و کنترل موجودی به صورت توام برای کالاهای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه کمبود به صورت پس افت پاره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدل یکپارچه زنجیره تامین پیشرو - معکوس با توجه به مکانیابی تسهیلات و تعیین سیاستهای حمل و نقل بطور همزمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی شبکه خرید-تولید-توزیع چندهدفه در زنجیره تأمین سبز با الگوریتم جستجوی گرانشی چندهدفه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زمانبندی کارِکارگاهی چند مسیره با استفاده از الگوریتم بهینه ‌سازی گروه ذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 1 (2015-5)


ارائه یک مدل کنترل موجودی برای کالاهای فسادپذیر با کمبود پس افت و سیاست پرداخت معوقه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در دسته بندی اقلام خرید و ارزیابی تأمین کنندگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی شبکه زنجیره تامین رو به جلو/بازگشتی با درنظرگرفتن احتمال از کارافتادگی برای مراکز توزیع و مراکز جمع‌آوری و بازرسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کمینه کردن مجموع وزنی تعداد کارهای تاخیری با درنظر گرفتن مجموع هزینه‌های تخصیص موعد تحویل گروهی و هزینه‌های ارسال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک مدل زنجیره تأمین رقابتی چند محصولی با استفاده از رویکرد نظریه بازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نمودار کنترل با فواصل نمونه‌گیری متغیر با درنظرگرفتن تابع زیان کیفیت تاگوچی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگویی برای تعیین مدت بهینه گارانتی با استفاده از روش ارزش خالص فعلی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسائی ریسک در سازمان های صنعتی پروژه محور با رویکرد ساختار شکست ریسک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 4 (2015-2)


Efficiency Evaluation of the Products of a Manufacturing Unit Using Data Envelopment Analysis (Exact and Interval Modes)
سنجش کارایی تولیدو رتبه‌بندی محصولات یک واحد صنعتی با روش تحلیل پوششی داده‌ها در حالت قطعی و بازه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model for Supply Chain Planning in Technical Level with Fuzzy Goal Funchinal
ارائه مدل برنامه‌ریزی تاکتیکی زنجیره تامین با توابع هدف فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

توزیع پاداش واحدهای سازمانی براساس مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن: مطالعه‌ موردی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Integrating Multi-Criteria Decision-Making Methods Bolzay and VIKOR with Gray Numbers Tuesday Parameterization
تلفیق روش های بولزای و ویکور برای تصمیم گیری چندمعیاره با اعداد خاکستری سه پارامتره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب تامین‌کنندگان و تخصیص سفارش به آنها تحت شرایط پویا در زنجیره‌های تامین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Rough Data Envelopment Analysis for Suppliers Evaluation,
استفاده از تحلیل پوششی داده‌های ناهموار برای ارزیابی تأمین‌کنندگان، مطالعه موردی: گروه صنعتی ایران ترانسفو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Vibration Damping Optimization TO Maximize Net Present Value for Resource Constrained Project Scheduling Problem
مساله زمان‌بندی پروژه با منابع محدود با هدف حداکثر نمودن ارزش خالص فعلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش بینی روزانه نرخ جفت ارز پوند/دلار در بازار فارکس با استفاده از شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 3 (2014-11)


تولید و توزیع در زنجیره‌تامین سه‌سطحی بر اساس تفکر ناب با رویکرد GA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی همزمان اندازه انباشته و زمانبندی عملیات در محیط تولید کارگاهی انعطاف پذیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل مکان‌یابی -میانه دوسطحی در محیط ترکیبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد منحنی‌های یادگیری در پیش‌بینی زمان فعالیت‌‌های ساخت: مقایسه مدل‌های لگاریتمی-خطی و نمایی اصلاح شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چارچوبی جدید جهت تدوین استراتژی کلان با دیدگاه دوره عمر سازمان و چرخه عمر صنعت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی متغیرهای خارج از کنترل از طریق استانداردسازی توأم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حل مساله جابجایی کانتینرها با الگوریتم ابتکاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل استوار برای تخصیص قطعات به تامین کنندگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2014-8)


تعیین مسیر کشتی‌های پشتیبان فراساحل: موردکاوی منطقه خارک
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی کارایی واحدهای ارزی بانک کشاورزی با استفاده از روش‌های ترکیبی BSC، DEA و AHP
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارایه یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی فازی برای مسأله طراحی شبکه تأمین مواد اولیه تحت شرایط عدم قطعیت – یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه روشهای ابتکاری برای حل مسأله زمانبندی و انتخاب سفارشات در محیط سری انعطاف پذیر
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدلی جهت بهینه‌سازی زنجیره تأمین یکپارچه با استفاده از روش برنامه‌ریزی تصادفی چند هدفه
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production rate optimization through optimal buffer sizing, using incorporated approach of Response Surface methodology and genetic algorithm
بهینه سازی نرخ تولید از طریق تعیین اندازه بهینه موجودی های بافر با استفاده از رویکرد تلفیقی متدولوژی سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

برآورد ارزش ویژه مشتری به روش تخمین فاصله ای و زنجیره های مارکف (مورد مطالعه: شرکت خدمات دهنده اینترنت)
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه نمودار کنترل منطقه‏ ای با داده‏ های فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک مدل دوهدفه جهت بهینه سازی قیمت، طول دوره گارانتی و ظرفیت خدمت دهی در چارچوب یک سیستم صف: الگوریتم ژنتیک و سیستم فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2014-5)


رفع خودهمبستگی درون پروفایل‌های خطی با استفاده از روشی نوین در تبدیل متغیرها
رفع خودهمبستگی درون پروفایل‌های خطی با استفاده از روشی نوین در تبدیل متغیرها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری ریاضیات تصمیم‌ در تخصیص بودجه‌های ارتباط با مشتری
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

یک الگوریتم شاخه و قیمت برای حل مساله گروه بندی واگن های باری راه آهن
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی سیستم تلفن گویا با استفاده از تکنیک شبیه سازی و طراحی آزمایش ها (DOE)
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outsourcing in parallel machine scheduling
برونسپاری در مسئله ماشینهای موازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Algorithm for the Sensitivity Analysis of Critical Path in Pert Networks considering project risks
الگوریتم جدیدی برای تحلیل حساسیت مسیر بحرانی در شبکه های پرت با درنظر گرفتن ریسک های موجود در پروژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه‌ریزی و زمان‌بندی سفارشات ناحیه نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Finding Non-Dominated Solutions of the Multi Objective Combinatorial Optimization Problems by Elastic Constraints Method
یافتن راه‌حل‌های مؤثر در مسائل بهینه‌سازی ترکیبی چندهدفه به کمک روش قیود ارتجاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت ریسک اعتباری تحت عدم قطعیت با استفاده از یک روش ویکور فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل استوار نوین در مسئله ی موازنه ی زمان-هزینه گسسته
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2014-1)


بهینه سازی برنامه ریزی خطوط مسافری در راه آهن
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A bi-criterion hybrid flow shop time scheduling: Balancing the performance and total completion times
موازنه دو معیار عملکردی دامنه عملیات و مجموع زمانهای تکمیل در مسئله زمانبندی "جریان کارکردی" ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل تعیین دوره وارانتی، مطالعه موردی بر روی سیستم قوای محرکه
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر خطای تخمین بر عملکرد نمودار کنترل ناپارامتری علامت
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و توسعه الگویی جهت تخصیص و تخمین قابلیت اطمینان سیستم‌های پیچیده به روش شبکه های بیزین (مطالعه موردی: شاتر یک دوربین High-Tech.)
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

برآوردگر باثبات شناسایی نقاط پرت فاز اول نمودارهای کنترل کیفیت چندمتغیره با استفاده از تکنیک خوشه‌بندی سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه الگوریتم شبیه‌سازی تبرید به منظور بهینه‌سازی قابلیت اطمینان سیستم‌های سری-موازی، k-از-n و جانشینی با پارامترهای فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی اقتصادی پروفایل‌های خطی ساده
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نمودار کنترل استوار برای داده‌های سری‌های زمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2013-11)


ارائه‌ی دو روش‌ جدید جهت ارزیابی عملکرد کارکنان: مطالعه‌ی موردی شرکت صنایع هواپیماسازی جمهوری اسلامی ایران (هسا)
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling trade off Time-Cost-Quality in an Activity Network using Fuzzy Logic and Genetic Algorithm
موازنه معیارهای هزینه ، زمان و کیفیت در یک شبکه CPM با استفاده از منطق فازی و الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculating the Mean Project Completion Time in Dynamic PERT Networks with Finite Capacity
به‌دست آوردن میانگین زمان تکمیل‌پروژه در شبکه‌های پرت‌پویا‌ (سیستم چندپروژه‌ای) با ظرفیت محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزشگذاری اقتصادی پروژه ها به روش اختیار واقعی آسیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Multi-Objective Fuzzy Job Shop Scheduling by Extremal Optimization
زمانبندی کار فازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اکسترمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدل تحلیل پوششی داده های دو سطحی در مدیریت ریسک زنجیره تأمین به منظور انتخاب تأمین کننده
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی مسائل طراحی استوار با چندین شاخص کیفی ناهمبسته با استفاده از تابع مطلوبیت
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring The Different Information Sharing Scenarios In The Supply Chain by Simulation
بررسی سناریوی‌های مختلف اشتراک اطلاعات در زنجیره تامین با استفاده از شبیه‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده در حالت یک فروشنده و چندین خرده فروش
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه رویکردی جدید برای افزایش نرخ خروجی در سلولهای تولیدی رباتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2013-8)


تعیین راهبرد انتقال فناوری اتیلن با استفاده از روش AHP
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

حل مسئله زمانبندی تولید دسته ای در محیط ماشین های موازی چند کاره به کمک دو روش فراابتکاری
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculate the uncertainty interval based on entropy and Dempster Shafer theory of evidence
محاسبه فاصله عدم قطعیت بر پایه آنتروپی شانون و تئوری دمپستر-شافر از شواهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

یک FPTAS برای کمینه کردن مجموع وزنی تعداد کارهای تاخیری با درنظر گرفتن مجموع هزینه‌های تخصیص موعد تحویل گروهی، تخصیص منابع و برنامه ریزی توزیع در زنجیره تامین
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

توسعه یک نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف برای پایش فرآیندهای دو مرحله‏ای با مشخصه کیفی پواسان
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nonparametric Shewhart-Type Signed-Rank with Variable Sampling Interval
نمودار شوهارت ناپارامتری رتبه علامت دار با فاصله نمونه گیری متغیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Redeployment Model for Located Ambulances
طراحی مدل استقرار مجدد آمبولانس‌های مکان‌یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه یک رویکرد استوار برای بهینه سازی سیستم های صف
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Metaheuristic Techniques for Portfolio Optimization under Semi-Variance Risk Criterion using t-test
مقایسه روش های فراابتکاری برای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی و حل تحلیلی مسأله برنامه ریزی ظرفیت و زمانبنـدی تولید یکپارچه: استخراج کران پائین و طراحی یک الگوریتم شاخه و کران کارا
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2013-5)


Analyzing effects of policy pricing on energy consumption in industry Iran by System Approach
بررسی سیستمی اثرات سیاستهای قیمتی انرژی بر مصرف صنایع ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forecasting Tehran’s Bourse price index (TEPIX) using high-order fuzzy time series and simulated annealing algorithm
پیش بینی شاخص بازار بورس تهران با استفاده از مدل سری زمانی فازی مرتبه بالا و الگوریتم شبیه سازی تبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی همزمان عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از طرح باکس- بنکن و برنامه ریزی فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و ژنتیک برای حل مسئله طراحی چیدمان سیستم های تولیدی انعطاف پذیر با وسایل حمل و نقل اتوماتیک
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining of the optimum production quantity in supply chain with stochastic demand
تعیین مقدار بهینه تولید در یک زنجیره تولیدی با تقاضای احتمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Genetic Local Search Algorithm for Generalized Job Shop Scheduling Problem with Controllable Processing Times
مدل حل مبتنی بر جستجوگر محلی ژنتیک برای مساله زمان بندی استقرار کارگاهی تعمیم یافته با زمانهای عملیات قابل کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

الگویی برای مستندسازی دانش آشکار و آشکارسازی دانش تلویحی با تمرکز بر دانش فنی شرکت های تولیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

حل مسئله چیدمان پویای تسهیلات با رویکرد بهینه‌سازی چندهدفه با استفاده از الگوریتم پیوندی جستجوی محلی و شبیه‌سازی تبرید
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Efficient Hybrid Algorithm for Solving Multiple Objective Linear Programming Single-Machine Scheduling Problems
ارائه یک الگوریتم ترکیبی کارا جهت حل مدل برنامه‌ریزی خطی چندهدفه زمانبندی مسائل تک ماشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2013-2)


A method to schedule financial resource to build hydropower plant based on fuzzy random model and hybrid algorithm
ارائه یک زمانبندی بهینه تخصیص منابع مالی در یک پروژه طراحی و ساخت نیروگاه آبی بر اساس پارامترهای تصادفی فازی با استفاده از الگوریتم هیبریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Mathematical Model for Advanced Planning and Scheduling Problem: Mann Plastic Compony case study
مدل ریاضی مساله زمانبندی و برنامهریزی پیشرفته: مورد کاوی شرکت مانپلاستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a multi-objective mathematical optimization model for classification in data mining
ارائه یک مدل بهینه‌سازی ریاضی چند‌هدفه برای طبقه‌بندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Due Date Assignment for Delivery Time in Multi-Server Dynamic PERT Networks
تعیین موعد مقرر تحویل پروژه در شبکه های پرت پویا با چندین خدمت دهنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multiple Route Job Shop Scheduling with Maintenance Activity Constraints
زمانبندی کار کارگاهی چندمسیره با در نظر‌گرفتن محدودیت نگهداری و تعمیرات (نت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hybrid Intelligent Algorithm for Portfolio Selection using Fuzzy Mean-Variance-Skewness
ارائه الگوریتم هوشمند ترکیبی بر پایه مدل فازی میانگین - واریانس- چولگی برای انتخاب پرتفولیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Fuzzy-Genetic method for organizing projects based upon post-studio fashion of filmmaking
طراحی یک الگوریتم حل مسأله برای سازماندهی عوامل تولید در روش فیلم­سازی مستقل تحت شرایط غیر قطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Profile Monitoring for Multinomial Responses
پایش پروفایل با پاسخ چند رسته ای اسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Logistics Planning Model to Improve the Response Phase of Earthquake
ارائه یک مدل برنامه‌ریزی لجستیکی جهت بهبود در فاز پاسخگویی به زلزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minimizing the Number of Tardy Jobs in a Two-Machine flowshop problem with Non-Simultaneous Job Entrance
حداقل کردن تعداد کارهای دیرکرددار در مسئله دو ماشین با ورود غیر همزمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2012-10)


Development of Iranian Railway Track Maintenance Management System
توسعه الگوریتم اولویت بندی و برنامه ریزی برای نگهداری وتعمیرات خطوط راه آهن ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fuzzy Expert System for Financial Ratio Analysis (Case Study: Cement Industry)
سیستم خبره فازی تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی (مورد کاوی صنعت سیمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scheduling an Integrated Production and Air Transportation in Supply Chain with Sequence-Dependent Setup Times
زمانبندی یکپارچه تولید و حمل هوایی در زنجیره تامین با در نظر گرفتن زمان های آماده سازی وابسته به توالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Model and Solution Approach for Multi-Period and Multi-Depot Vehicle Routing Problem with Flexibility in Specifying the Last Depot of Each Route
ارائه و حل مدل مسأله مسیریابی وسائل نقلیه در حالت چند دوره‌ای و چند قرارگاهی به همراه انعطاف‌پذیری در تعیین قرارگاه پایانی هر مسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Metaheuristic Approach to Multiobjective Portfolio Selection in Tehran Stock Exchange (TSE)
رویکردی فراابتکاری برای انتخاب سبد سهام با اهداف چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Offering a Mathematical Model and Heuristic Method for Solving Multi-Depot and Multi-Product Vehicle Routing Problem with Heterogeneous Vehicle
ارائه یک مدل ریاضی و روش ابتکاری جدید برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند قرارگاهی و چند محصولی با وسایل نقلیه متفاوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Total Cost of Production and Time in Three-Machine Robotic Cell
بهینه سازی هزینه کل تولید و زمان در سلول رباتیک سه ماشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Mathematical Formulation for the Traveling Repairman Problem based on the Mixed Integer Programming Formulation
مدلی جدید برای حل مسئله تعمیرکار سیار بر پایه برنامه‌ریزی عدد صحیح آمیخته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using the Simulated Annealing to Solve a JIT Scheduling Problem in the Two-Machine Flow Shop
بکارگیری الگوریتم انجماد تدریجی برای زمانبندی کارها در کارگاه جریانی دو ماشینی با هدف تولید به موقع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2012-8)


A Fuzzy Control System for Estimating the Total Project Duration in GERT Networks
ارائه یک سیستم کنترل فازی برای تخمین زمان ختم پروژه در شبکه‌های گرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the Customer Grouping Algorithm for Spare-Parts Distribution Using k-Means Tools
بهبود الگوریتم خوشه بندی مشتریان برای توزیع قطعات یدکی با رویکرد داده کاوی (k-means)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Car-like Robots Motion Planning by the Fast Marching Method (FMM)
مسیریابی حرکت روبات‌های ماشین‌واره با روش پیشروی سریع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a Fuzzy Double -Objective Model for Setting Safety Stock Inventory Units of Supply Chain
توسعه یک مدل دو هدفه فازی جهت تنظیم ذخیره اطمینان در واحدهای ذخیره موجودی زنجیره تامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Heuristic Method for Analysis of Assembly Line Based on Simulation and DOE
یک روش ابتکاری برای تجزیه و تحلیل خط مونتاژ برمبنای شبیه‌سازی و طراحی آزمایش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic Clustering of Mixed Data Using Genetic Algorithm
خوشه‌بندی خودکار داده‌های مختلط با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Ranking the Relative Importance of Design Requirements by Combining QFD and DEA Techniques (Case Study: Tile Industry of Iran)
ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای QFD و DEA: مطالعه موردی (صنایع کاشی و سرامیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hybrid Heuristic Method Based on Genetic Algorithm for the Hub Covering Problem under Fuzzy Environment
ارائه یک روش ابتکاری ترکیبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله هاب پوششی در حالت فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modelling a Novel Multi-Objective Open-Shop Scheduling Problem and Solving by a Scatter Search Method
مدل‌سازی یک مسأله زمان‌بندی کارگاه باز چند هدفه جدید و حل آن با استفاده از روش جستجوی پراکنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilization of Multi Period Multiple Attribute Decision Making Models by Using Regression Equations
استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه بهصورت چنددورهای با بکارگیری معادلات رگرسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2012-5)


A New Combining Model for Ranking Generalized Fuzzy numbers
یک مدل ترکیبی برای رتبه بندی اعداد فازی غیرنرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hybrid Clustering Method Using Genetic Algorithm with New Variation Operators
یک روش ترکیبی خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با استفاده از عملگر های جدید تغییر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Method for Volatility Estimation for Application in Real Options Approach
ارائه روشی جهت تخمین پارامتر نوسان پذیری برای کاربرد در تئوری ارزش گذاری اختیارات واقعی(مطالعه موردی- پروژه های پارس جنوبی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Meta-Heuristic Multi-Objective Fuzzy Simplex-Genetic Algorithm for Credit Rating Prediction of Banks Customers
ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری چند هدفه فازی سیمپلکس- ژنتیک برای پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانک ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Integrated Model of Aggregate Production Planning With Maintenance Costs
ارائه مدل یکپارچه برنامه‌ریزی تولید ادغامی با هزینه نگهداری و تعمیرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Inspection Interval for a Two-Component System with Failure Dependency
بهینه‌سازی فواصل بازرسی برای یک سیستم دو مولفه‌ای پیچیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Inspection Interval for a Two-Component System with Failure Dependency
بهینه‌سازی فواصل بازرسی برای یک سیستم دو مولفه‌ای پیچیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process and Hybrid of Higher Order Neural Network for Evaluation Credit Risk of Corporate
ارزیابی ریسک اعتباری شرکت‌های وام گیرنده از بانک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و شبکه عصبی ترکیبی درجه بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Cost Model for Warranty Period Determination on Serial Components
مدل هزینه جهت تعیین دوره ضمانت قطعات سری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of a Robust EWMA t Chart with Variable Sampling Intervals for Monitoring Changes in the Process Mean
طراحی یک نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی پایدار با بازه‌های نمونه‌گیری متغیر برای کنترل تغییرات در میانگین فرآیند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hybrid Algorithm for Price Discount Based Project Scheduling with Parameter Setting by Using Stepwise Regression
ارائه‌ی یک الگوریتم تلفیقی جهت مسأله زمانبندی پروژه مبتنی بر تخفیف قیمت با استفاده از رویکرد رگرسیون مرحله‌ای جهت تنظیم پارامترها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Retailing Recommender System Based on Customers’ Demographic Features using SOM and Association Rules
سیستم پیشنهادگر هوشمند برای خرده‌فروشی اینترنتی با استفاده از نقشه خودسازمانده و قواعد انجمنی بر اساس الگوهای جمعیت‌شناختی مشتریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2012-2)


Extension of the Maximal Covering Location-Allocation Model for Congested System in the Competitive and User-Choice Environment
توسعه مدل مکان یابی-تخصیص حداکثر پوشش با امکان ایجاد ازدحام در محیط رقابتی مبتنی بر انتخاب مشتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extension and Solution of the Competition Scheduling Model in Iranian Professional Football League
توسعه و حل مدل زمان‌بندی مسابقات در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Model of Card Controlling System by the Combination of Production Control Policies
مدل جدید کنترل کارت از طریق ترکیب سیاستهای کنترل تولید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposed Fuzzy Revised Theory of Constraints Algorithm for Product Mix Problems with Fuzzy Capacity, Profit and Processing Times
ارائه‌ی الگوریتم تئوری محدودیت‌های اصلاح شده‌ی فازی برای مسائل ترکیب تولید با ظرفیت، سود و زمان پردازش فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Demand Side Control and Supply Side Development Of Electricity Energy by System Dynamics Approach
مقایسه دو رویکرد توسعه سمت عرضه انرژی الکتریکی در مقابل مدیریت سمت تقاضا با روش سیستم های دینامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Memetic Algorithm for Flexible Job Shop Scheduling with Preemption
الگوریتم ممتیک برای حل مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف با امکان ایجاد وقفه در انجام فعالیت‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating Time of a Simple Step Change in Non-conforming Items in High-Yield Processes
برآورد زمان تغییر پله ای ساده در نسبت اقلام معیوب در فرآیندهای باکیفیت بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hybrid Intelligent Algorithm for Dynamic Facility Layout Problem with Fuzzy Material Flow
ارائه یک الگوریتم هوشمند ترکیبی جهت حل مسئله چیدمان پویای تسهیلات با اطلاعات جریان فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing KMS Implementation Efficiency Through Appropriate IT (Case Study: Iran Khodro Company)
بررسی نقش ابزارهای فناوری اطلاعات در پیاده سازی اثربخش سیستم های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک تحلیل شکاف (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2011-11)


Goal Programming Approach to the Bi-Objective Competitive Flow-Capturing Location-Allocation Problem
Goal Programming Approach to the Bi-Objective Competitive Flow-Capturing Location-Allocation Problem
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Discrete Stochastic Approach to Hotel Revenue Management
A Discrete Stochastic Approach to Hotel Revenue Management
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Solving the Single Machine Problem with Quadratic Earliness and Tardiness Penalties
Solving the Single Machine Problem with Quadratic Earliness and Tardiness Penalties
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Railway System Performance Analysis Using Computer Simulation and Data Envelopment Analysis Methods
Iranian Railway System Performance Analysis Using Computer Simulation and Data Envelopment Analysis Methods
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical Monitoring of Rare Events in Healthcare
Statistical Monitoring of Rare Events in Healthcare
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Greedy Randomize Adaptive Search Procedure for solve the Quadratic Assignment Problem
Using Greedy Randomize Adaptive Search Procedure for solve the Quadratic Assignment Problem
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the Grenade Explosion Method in Solving the Dynamic Cell Formation Problem
Improving the Grenade Explosion Method in Solving the Dynamic Cell Formation Problem
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing Multiple Response Problem Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm
Optimizing Multiple Response Problem Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy for High Voltage Circuit Breakers in Power Plants
Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy for High Voltage Circuit Breakers in Power Plants
| [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2011-8)


ERP Implementation Roadmap in Health Care Centers
نقشه راه پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمان(ERP) در مراکز خدمات درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maintenance Strategy Selection by Risk Based Inspection Approach
کاربرد رویکرد بازرسی بر مبنای ریسک در انتخاب سیاست‌های نگهداری و تعمیرات (نت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Inflation and Time Value of Money on Lot Sizing By Considering of Rework in an Inventory Control Model
بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه‌ی دسته‌ی تولید با وجود دوباره کاری در یک مدل کنترل موجودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Methodology Based on RFM Using Data Mining Approach to Assess the Customer Loyalty
طراحی یک متدولوژی مبتنی بر RFM جهت سنجش وفاداری مشتری با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing a Methodology to Allocate the Equipments and Facilities to the Harbors using Multiple Criteria Decision Making Tools and Simulation (Case Study: Shahid Rajaee Port)
ارائه یک متدولوژی جهت تخصیص تجهیزات و تسهیلات به بنادر با استفاده از ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره و شبیه سازی (مطالعه موردی: بندر شهید رجایی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a New Mathematical Model for Dynamic Cell Formation Problem
طراحی یک مدل ریاضی جدید برای مسئله تشکیل سلول پویا برمبنای تعداد و متوسط طول حرکات درون و بین سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing of Production Fields in Machinery Industries by Topsis and AHP Methods for Preparing Iran Accession Plan to World Trade Organization (WTO)
اولویت‌بندی زیربخش‌های تولیدی صنایع ماشین‌سازی بر مبنای روش Topsis و AHP برای تهیه برنامه عملیاتی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Integration of Production Planning and Scheduling in Multi-Products Continuous Process Industries
یکپارچه سازی برنامه‌ریزی و زمانبندی تولید در صنایع فرآیندی چند محصولی با سیستم تولیدی پیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mobile Robot Path Planning Using a New GA-based Method with Variable Chromosome Length
مسیریابی روبات متحرک با استفاده از روشی جدید مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با طول آرایه متغیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2011-5)


An Integrated Mathematical Model for Selecting the First and Second Layers of Suppliers in a Supply Chain
یک مدل ریاضی یکپارچه برای انتخاب تامین کنندگان دو لایه از زنجیره تامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Integrated Framework for Formulate and Implement Strategies at the Islamic Republic of Iran Postal Company
چارچوبی تلفیقی جهت تدوین و پیاده سازی استراتژی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Multi-Objective Possibilistic Programming Model for Relief Logistics Problem
ارائه مدل برنامه‌ریزی امکانی چندهدفه برای مساله لجستیک امداد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring Disease, New Application of Profiles Monitoring – Case Study: Pulmonary Disease
پایش بیماری، کاربردی جدید از پایش آماری پروفایل ها – مورد کاوی: بیماری ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Extension to Balanced Scorecard
گسترشی بر مدل کارت امتیازی متوازن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and Ranking of Risks in Tunneling Projects Using Linear Assignment Technique
ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک در پروژه‌های تونل‌سازی با استفاده از روش تخصیص خطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Objective Flexible Dynamic Job-Shop Scheduling Problem Considering Maintenance Constraint
مسأله زمان‌بندی کار کارگاهی چندهدفی انعطاف‌پذیر پویا با در نظر گرفتن محدودیت نگهداری و تعمیرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bridge Construction Site Location by Using Analytical Hierarchy Process and Fuzzy Logic in GIS
مکان‌یابی محل ساخت پل با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی در GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2011-1)


Determining Optimum Amount of Effective Factors in Vehicle Brake Drum Rotatory Torque using Response Surface Methodology and Genetic Algorithm
تعیین میزان بهینه عوامل موثردرگشتاور چرخشی کاسه چرخ خودرو با استفاده از روش شناسی رویه پاسخ و الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Hybrid Customer Recognition System based on a Pruned Regression Tree and an Improved Neural Network
توسعه یک سیستم تشخیص مشتری تلفیقی مبتنی بر درخت رگرسیونی هرس شده و شبکه عصبی بهبودیافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Hybrid Customer Recognition System based on a Pruned Regression Tree and an Improved Neural Network
توسعه یک سیستم تشخیص مشتری تلفیقی مبتنی بر درخت رگرسیونی هرس شده و شبکه عصبی بهبودیافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minimizing the Maximum Tardiness on an m-Machine reentrant Permutation Flowshop Problem
کمینه‌سازی حداکثر دیرکرد کارها در مسأله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی دوباره وارد شونده چند ماشینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Joint Pricing and Inventory Control for Deteriorating Items with Partial Backlogging
قیمت‌گذاری و کنترل موجودی به صورت توام برای کالاهای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه کمبود به صورت پس‌افت پاره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Cost-Effective Control System within the Multi-Stage Single-Point Production Processes
طراحی یک سیستم کنترل فرآیند تولید برای زنجیره تامین چندمرحله‌ای و تک‌محصولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Optimal Manufacturing Strategy using a Modified Interpretive Structural Modeling Method and Linear Programming Model
تعیین استراتژی بهینه تولید با استفاده از مدلسازی ساختاری تشریحی اصلاح ‌شده و مدل برنامه‌ریزی خطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Multipurpose Trip Location Problem on Network under Stochastic Environment
مساله جانمایی شبکه‌ای با در نظر گرفتن سفر چند منظوره تحت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Advanced Manufacturing Technologies using Chance-Constraints Linear Programming and Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making
ارزیابی تکنولوژی‌های پیشرفته تولید با استفاده از مدل ترکیبی برنامه‌ریزی احتمالی و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and Solving Job Shop Scheduling Problem with Sequence Dependent Setup Times
مدل سازی و حل مساله زمانبندی کار کارگاهی با زمانهای آماده‌سازی وابسته به توالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2010-9)


Fuzzy Simulated Annealing Model for Solving Chance Constrained Capital Budgeting Problem
ارائه روش شبیه‌سازی تبرید فازی1 بر پایه مدل برنامه‌ریزی شانس2 برای مسائل بودجه‌بندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of an Open Pit Transportation Mathematical Model to Improve Productivity
توسعه مدل ریاضی برنامه‌ریزی حمل و نقل در معادن روباز با هدف بهبود بهره‌وری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shortest Path Strategies in Dynamic Guidance of Vehicle Based on Level of Service Criteria- A Hybrid Genetic Algorithm Approach
استراتژیهای کوتاهترین مسیر در هدایت پویای وسیله نقلیه مبتنی بر معیار سطح سرویس- رویکرد الگوریتم ژنتیک ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical Process Control and Delivery Chains
نمودارهای کنترل فرایند و زنجیره تحویل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Solving the Capacitated Clustering Problem Using Simulated Annealing and Genetic Algorithms
حل مساله خوشه‏بندی ظرفیت‏دار با استفاده از روش‏های مبتنی بر الگوریتم‏های شبیه سازی تبریدی و ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Process Capability indices for the Slope Parameter of a Single Variable Linear Profile
تعیین شاخصهای قابلیت فرایند برای پارامترشیب در یک پروفایل خطی یک متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Selecting the Optimal Approach for System’s Reliability Improvement Using Analytic Network Process (ANP)
انتخاب مناسب‌ترین ساختار برای بهبود قابلیت‌اعتماد سیستم با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Multiple Objective Flowshop Scheduling
مروری بر مقالات و تحقیقات در زمینه زمان‌بندی کارگاه گردش کاری چندهدفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Solving Multi-Objective Flexible Dynamic Job-Shop Scheduling Problem with Improved Genetic Algorithm
حل مسأله زمان‌بندی کار کارگاهی چندهدفی انعطاف‌پذیرِ پویا به وسیله الگوریتم ژنتیک توسعه‌یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2010-6)


Providing an Executive Way for Knowledge Management Systems (Case Study: Tamin Company)
تدوین راهکار اجرایی سیستم‌های مدیریت دانش (مطالعه موردی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hybrid Effective Genetic Algorithm for Solving the Vehicle Routing Problem
الگوریتم ترکیبی موثر ژنتیک برای حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forecasting Forex Currency Market by Integrating Fuzzy Time Series and Simulated Annealing Heuristic
پیش‌بینی بازار ارز فارکس با استفاده از سری‌های زمانی فازی و الگوریتم شبیه سازی تبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Industrial Business Space in Uphold of Private Sector by Approach Balanced Score Card
ارزیابی فضای کسب وکار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Robust Multi-Objective Lead Time Control Problem in Complex Assembly Systems
مساله کنترل مدت زمان ساخت چند هدفه استوار در سیستم‌های مونتاژ پیچیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Scatter Search Algorithm Based on TOPSIS to Multi-Objective Cellular Manufacturing System Design
به کارگیری الگوریتم جستجوی پراکنده مبتنی بر روش Topsis در طراحی سیستم تولید سلولی چند هدفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing of Utilizing “Theory of Constraints” Versus “Fuzzy Linear Programming” in Fuzzy Product-Mix Problems
مقایسه عملکرد تئوری محدودیت‌ها با برنامه‌ریزی خطی فازی در مسائل تولید ترکیبی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2010-4)


Structure and Environmental Challenges Analysis in Projects Management Using Analytical
بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه‌ای(ANP) درتحلیل چالش‌های ساختاری و محیط اجرایی سازمان در مدیریت پروژه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing the Service Card in Multi-Depot, Multi-Product and Multi-Level Vehicle Routing Problems with the Aim of Minimizing the Total Distribution Costs
بهینه یابی سبد سرویس در مسائل مسیریابی چند سطحی - چند محصولی و چند قرارگاهی وسایل نقلیه با هدف حداقل نمودن هزینه‌های توزیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Quantified Model for Evaluating the Brand Equity of Products Using Techniques of Fuzzy ANP DEA Based – on- BSC Approach
یک مدل کمی ارزیابی ارزش ویژه نام و نشان تجاری محصولات با استفاده از تکنیک‌های تحلیل شبکه‌ای فازی-تحلیل پوششی داده‌ها برمبنای رویکردکارت امتیازی متوازن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Robust Optimization Approach to Resources Allocation in Maintained Systems
رویکرد بهینه‌سازی استوار در تخصیص منابع در سیستم‌های نگهداری و تعمیرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Assembly Flow-Shop Scheduling Problem with Sequence-Dependent Setup and Transportation times
زمانبندی جریان کارگاهی مونتاژ با زمان آماده‌سازی وابسته به توالی و زمان حمل و نقل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Change Point in a Bivariate Normal Process Mean Vector with Monotonic Changes
شناسایی نقطه تغییر در بردار میانگین فرآیند نرمال دومتغیره با تغییرات مونوتونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2010-2)


Agile New product Dvevlopment Model Using path Analysis Method for Iranian Auto Industries
طراحی الگوی چابکی در فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از مدل تحلیل مسیر در صنایع خودروسازی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Combined Model for Locating Critical Centers (HAPIT)
ارائه مدل ترکیبی مکان یابی تسهیلات حساس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Multiple Response Process by Neural Networks Based on Desirability Concept
بهینه سازی فرآیند با چند سطح پاسخ به وسیله شبکه‌های عصبی برمبنای مفهوم مطلوبیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production-Inventory System of Deteriorating Items with Inflation Induced Demand
سیستم تولید- موجودی اقلام فسادپذیر با تقاضای تأثیرپذیر از تورم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Offering a New Approach for Determination of Fuzzy Numbers Similarity by Using TOPSIS Method and its Application in Fuzzy Risk Analysis
ارائه روشی جدید برای تعیین شباهت اعداد فازی با استفاده از روش تاپسیس و کاربرد آن در آنالیز ریسک فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design performance indicators in Supply Chains Based on Common Platforms By using Structural Equation Model (SEM)
طراحی و شناسایی معیارهای عملکردی در زنجیره های تامین مبتنی بر سکو با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Robust Optimization of Stochastic Revenue Management in Hotel Industry
برنامه‌ریزی تصادفی بهینه‌سازی پایداردرآمد هتل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Methodology for Determining Leanness Critical Success and Failure Factors in Manufacturing Organizations Using Fuzzy Logic
متدولوژی تبیین عوامل بحرانی موفقیت و شکست نابی سازمان‌های تولیدی با رویکرد فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2009-12)


Solving Urban Bus Terminal Location Problem Using Genetic Algorithm
حل مساله مکان‌یابی پایانه‌های شبکه اتوبوس‌رانی درون‌شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soft Computing of the Borda Count by Fuzzy Linguistic Quantifiers
بهبود روش تصمیم‌گیری گروهی بوردا با کمک محاسبات نرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Heuristic Models of ranked positional weight and longest candidate rules (LCR) For Assembly Lines Balancing and its Effect on Organizational Performance (Case Study: Urmia Tractor Manufacturing Company)
کاربرد روشهای هیورستیک اولویت وزنی و طولانی ترین زمان عملیات (LCR) متعادل سازی خطوط مونتاژ و تاثیر آن بر عملکرد سازمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An AHP Model for Classification of the Professional Competencies of Iranian Industrial Engineers
طبقه‌بندی و رتبه‌بندی توانمندی‌های تخصصی دانش‌آموختگان مهندسی صنایع کشور با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی AHP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi Objective Ordering Planning for Multi Buyers Deteriorating Items
برنامه ریزی چند هدفه تامین توام برای کالاهای فسادپذیر با چند خریدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Concurrent Patterns in Statistical Process Control (SPC) Charts using Neural Networks
تحلیل الگوهای همزمان در نمودارهای کنترل فرآیند آماری با استفاده از شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case-Based Decision Support Model for Risk Responses Planning
ارائه مدل تصمیم‌یار مبتنی بر مورد در برنامه‌ریزی پاسخ‌های ریسک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2009-8)


A New Hybrid Particle Swarm Optimization for Job Shop Scheduling Problem
بکارگیری الگوریتم ترکیبی بهینه سازی دسته ذرات برای حل مساله سنتی زمانبندی کار کارگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Group Scheduling with a learning effect in the cellular manufacturing system
زمان‌بندی گروهی با در نظر گرفتن اثر یادگیری در سیستم تولید سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of an Evaluation Model For Automotive Parts Localization Project Management and its Application Results
ارایه یک مدل برای ارزیابی مدیریت پروژه های ساخت قطعات خودرو و بررسی نتایج حاصل از به کارگیری آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modified Ant Colony Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows
ارائه روش اصلاح شده کلونی مورچگان جهت حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه به همراه پنجره های زمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minimizing Makespan in Job Shop Scheduling Problem with Parallel Machines
کمینه‌سازی حداکثر زمان تکمیل در مسأله زمانبندی تولید کارگاهی با ماشینهای موازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

UTILIZATION OF SIMULATED ANNEALING IN OPTIMIZATION OF A MULTI-PRODUCT INVENTORY CONTROL MODEL WITH STOCHASTIC REPLENISHMENT AND SPACE CONSTRAINT
کاربرد شبیه سازی تبرید در بهینه سازی یک مدل کنترل موجودی چند محصولی همراه با محدودیت فضا و بازپرسازی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2009-4)


Investigating Tool Wear Effect on Proportion Non-Conforming Control Chart
بررسی تاثیر فرسایش ابزار بر روی نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Multi-Objectives Job Rotation Model for Minimizing Job Related Injuries in Industries
توسعه یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه چرخش کار بمنظور حداقل سازی آسیب‌های شغلی در واحدهای صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Model for Spare parts' Demand Forecasting Based on Reliability, Operational Environment and Failure Interaction of Parts
مدل پیش‌بینی مصرف قطعات یدکی با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان، محیط عملیاتی و برهم‌کنش شکست قطعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyis of Time Savings Gained by component Commonality in Supply Chains
اندازه‌گیری میزان صرفه‌جویی‌های زمانی حاصل از مشترک‌سازی مولفه‌ها در زنجیره‌های تأمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method of Card Controlling Technique by Composing Production Control Policies
روش جدید کنترل کارت از طریق ترکیب سیاستهای کنترل تولید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interpretation of Multivariate Control Chart Based on Paired Decomposition of T2
تفسیر نمودار کنترل چند متغیره بر اساس تجزیه زوجی آماره T2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Simulated Annealing for Trip Distribution Entropy Model (Case Study)
بکارگیری بازپخت شبیه‏سازی شده در مدل آنتروپی توزیع سفر (مطالعه موردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Heuristic and a Lower Bound for the Two-Echelon Location-Routing Problem
حل ابتکاری و کران پایین برای مسئله مکان‌یابی-مسیریابی دو رده‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 10 (2008-8)


NUMERICAL SIMULATION OF AXISYMMETRIC SUPERSONIC VISCOUS FLOW OVER BLUNT CONE BY USING DIAGONAL FOURTH ORDER FINITE DIFFERENCE METHOD
شبیه‌سازی عددی جریان تقارن‌محوری مافوق‌صوت لزج بر روی دماغه سرپخ با استفاده از روش اختلاف محدود مرتبه چهارم قطری شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A NEW SPACE VECTOR CURRENT REGULATOR WITH IMPROVED TRANSIENT RESPONSE
یک رگولاتور جریان بردار فضایی جدید با بهبود پاسخ گذرای جریان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

REDUCING THE NUMBER OF SATELLITES IN COMBINATIONAL NAVIGATION SYSTEM, GPS/INS, USING PARTICLE FILTER
کاهش تعداد ماهواره‌ها در یک سیستم ناوبری ترکیبی GPS/INS با استفاده از فیلتر ذره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A COMPREHENSIVE STUDY OF SHORT CHANNEL EFFECTS IMPROVEMENT TECHNIQUES IN SOI-MOSFET AND A NOVEL APPROACH
آنالیز مقایسه ای روشهای بهبود اثرات کوچک سازی کانال در ترانزیستورهای SOI-MOSFET و ارائه یک تکنیک جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

CONTROL OF RAIL POTENTIAL OF DC ELECTRIFIED RAILWAY SYSTEMS
کنترل ولتاژ تماسی ریل در سیستم‌های حمل و نقل ریلی برقی با تغذیه DC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 19, Number 7 (2009-1)


A FINITE DIFFERENCE SCHEME TO CALCULATE THE OPTION PRICES IN STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

USING ORTHOGONAL PIECEWISE CONSTANT BASIS FUNCTIONS IN SHAMIR THRESHOLD SCHEME
استفاده از توابع پایه‌ای قطعه‌ای ثابت متعامد در طرح آستانه شمیر (shamir)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

RANKING EFFICIENT UNITS BY WEAKENED REFERENCES IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
رتبه‌بندی واحدهای کارا در تحلیل پوششی‌داده‌ها از طریق تضعیف واحد تحت بررسی در مجموعه امکان تولید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A NEW EFFICIENT METHOD FOR MINING FREQUENT ITEMSETS IN MARKET BASKET DATA ANALYSIS
روشی کارا برای کاوش مجموعه اقلام پرتکرار در تحلیل داده‌های سبد خرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE APPLICATION OF HEAT PIPE FOR THE SIMULATION OF A UNIFORM TEMPERATURE BATCH REACTOR
شبیه سازی راکتور شیمیایی همدمای بدون همزن و کنترل دمای آن با استفاده از لوله های حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION OF HEAT AND MASS TRANSFER EFFECTS ON REMOVAL EFFICIENCY OF PARTICULATE MATTERS IN VENTURI TYPE SCRUBBERS
مدلسازی ریاضی و شبیه سازی تاثیر انتقال جرم و حرارت بر راندمان جداسازی ذرات جامد در شوینده‌های ونتوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PREPARING ANODES WITH HIGH EFFECTIVE CATALYTIC SURFACE AND THEIR ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR IN THE CHLORINE EVOLUTION REACTION
ساخت آندهایی با سطح موثر کاتالیستی بالا و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آنها در واکنش آزاد شدن گاز کلر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

STUDY OF LIQUID SOLVENT DEASPHALTING OF HEAVY RESIDUES
بررسی استخراج آسفالتین از باقیمانده های سنگین نفتی با استفاده از حلال‌های مایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IMMOBILIZATION OF DESULFURIZATION BACTERIA ON SUITABLE BASE AND OPTIMIZATION THE CONDITIONS
تثبیت باکتری گوگردزدا در پایه مناسب و بهینه سازی شرایط آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE EFFECT OF SULFIDE ON ACTIVATED SLUDGE PROCESS AND DETERMINATION OF KINETIC COEFFICIENTS OF MICROBIAL GROWTH AND INHIBITION COEFFICIENTS OF SULFIDE IN ACTIVATED SLUDGE PROCESS
اثر سولفید در عملکرد لجن فعال و تعیین ضرایب سینتیکی رشد میکروبی و ضرایب بازدارندگی سولفید در لجن فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AN INVESTIGATION ON THE IMPROVEMENT OF ZINC EXTRACTION FROM SILICEOUS CONCENTRATES
بهینه سازی راندمان استخراج روی ازکنسانتره های حاوی سیلیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PREDICTION OF THERMAL PERFORMANCE OF SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS USING THE COMBINED MODEL
پیش‎بینی عملکرد حرارتی مبدل‎های پوسته و لوله با استفاده از مدل ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 6 (2009-1)


THE RELATION BETWEEN ISLAM AND THE THEORY OF SPACE IN ARCHITECTURAL DESIGN
نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر و زیبایی و آثار هنری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE NECESSITY TO VALUE CULTURAL HERITAGE IN ARCHITECTURAL EDUCATION
الزامات ارزش‌گذاری به میراث فرهنگی در آموزش معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

STRATEGIC PLANNING FOR TOURISM DEVELOPMENT WHIT EMPHASIZE ON PRODUCT SECTOR CASE STUDY: NEYSHABOUR COUNTY
برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی گردشگری با تکیه بر بخش محصول نمونه موردی: شهرستان نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MOTION AND TIME IN TOWNSCAPE: DESIGN CONCEPTS
حرکت و زمان در منظر شهری؛ انگاره‌ها و مفاهیم طراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PROMOTION OF ENVIRONMENTAL SECURITY AND REDUCTION OF URBAN CRIMES WITH EMPHASIS ON CPTED APPROACH
ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری با تاکید بر رویکرد C.P.T.E.D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS IN TECHNOLOGY AGE
بکارگیری تکنولوژی در فرآیند طراحی معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IMPORTANCE AND FUNDAMENTAL OF COLOR SELECTION FOR PRODUCTS
اهمیت و مبانی کلیدی انتخاب رنگ در محصولات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EXAMINATION OF THERMAL DEVICES’ FUNCTION HISTORICAL BATHHOUSES OF IRAN
بررسی عملکرد سامانه‌های حرارتی گرمابه‌های تاریخی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EVALUATING THE ADJACENCY CAPACITY OF THE SPATIAL TERRITORIES IN RESIDENTIAL UNIT
ارزیابی ظرفیت همجواری قلمروهای فضایی در واحد مسکونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ASSESSING THE VALUE OF ENVIRONMENTAL ATTRIBUTES AFFECTING HOUSEHOLDS’ HOUSING CHOICES USING A CHOICE EXPERIMENT METHOD IN NAVAB NEIGHBOURHOOD
سنجش ارزش‌های محیطی تاثیرگذار در انتخاب واحدهای مسکونی ساکنین نواب با استفاده از روش انتخاب تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DRAWING DIAGRAMS AS AN AID TO ARCHITECTURAL DESIGN PROCESS
ترسیم نمودارها، کمکی به فرآیند طراحی معماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 5 (2008-12)


INVESTIGATION ON THE EFFECTIVE PARAMETERS ON THE HARDNESS AND FRACTURE TOUGHNESS OF TUNGSTEN CARBIDE-COBALT HARD METALS
بررسی عوامل موثر بر سختی و چقرمگی شکست هاردمتال‌های کاربیدتنگستن-کبالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

STUDY ON THE FORMATION AND SOME PROPERTIES OF ELECTROLESS NI-B-TL ALLOY COATING
ایجاد پوشش آلیاژی بدون برق Ni-B-Tlو مطالعه برخی از ویژگیهای پوشش ایجاد شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AN INVESTIGATION ON THE PHYSICAL AND MINERALOGICAL PROPERTIES OF IRANIAN DAMAVAND SHAHBOLAGHI BAUXITE MINE AND ITS REFRACTORY APPLICATIONS
بررسی خواص فیزیکی و مینرالوژیکی بوکسیت معدن شاه بلاغی ناحیه دماوند ایران و امکان سنجی استفاده از آن در کاربردهای دیرگداز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DISSOLUTION BEHAVIOUR OF PRECIPITATES IN IN738LC
بررسی رفتار انحلال فاز (Al,Ti) Ni3) در سوپرآلیاژ IN738LC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF MECHANICAL VIBRATION DURING SOLIDIFICATION ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF A380 ALUMINUM ALLOY
بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی در حین انجماد بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ آلومینیوم A380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AN INVESTIGATION OF MICROSTRUCTURE AND WEAR PROPERTIES OF AL-TI MATRIX COMPOSITES REINFORCED WITH SIC AND AL2O3 PARTICLES
بررسی ریز ساختار و مقاومت فرسایشی کامپوزیت‌های زمینه Al-Ti تقویت شده بوسیله ذرات SiC و Al2O3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF RAPIDLY SOLIDIFIED COFESIB ALLOYS
ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای ‍‍CoFeSiB انجماد سریع یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION ON THE MICRO STRUCTURAL EVOLUTION IN MICRO ALLOYED STEELS DURING DEFORMATION WITHIN (Α +Γ ) REGION
تاثیر ترکیب شیمیایی بر تحولات ریزساختاری فولادهای میکروآلیاژی در حین تغییر شکل گرم در منطقه دو فازی (آستنیت + فریت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

INVESTIGATION ON THE AMOUNT OF FLUXING IN MOLTEN ALUMINUM REFINING PROCESS
بررسی تأثیر مقدار فلاکس بر فرآیند تصفیه مذاب آلومینیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SIMULATION OF ENGINE LUBRICATION SYSTEM USING LINEARIZED HEAD CORRECTION METHOD
شبیه‌سازی سامانه روان‌کاری موتورهای درون‌سوز به روش خطی شده تصحیح هد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE EFFECT OF PUNCH SPEED ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF EXTRUDED A356-SIC COMPOSITES
بررسی تاثیر سرعت تغییرشکل در فرایند اکستروژن بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت A356-SiC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ELECTROCHEMICAL PRODUCTION OF CUPROUS OXIDE POWDER
تولید اکسید مس به روش الکتـروشیمیـایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF TIO2 ADDITION ON THE PROPERTIES OF ALUMINA SPINEL REFRACTORY CASTABLES
بررسی اثر TiO2 بر خواص جرم های ریختنی آلومینا- اسپینل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2008-12)


SUGGESTION A COMPOSED OPTION PRICING MODEL BASED ON BLACK-SCHOLES AND BINOMIAL TREE MODELS (CASE STUDY IN TEHRAN STOCK EXCHANGE)
ارائه یک روش تلفیقی جهت قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو مدل بلک شولز و درخت دوتایی (مطالعه موردی بازار بورس سهام ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A NEW PROBLEM AS CONSUMER ADJACENCY PROBLEM (CAP) AND A HEURISTIC ALGORITHM TO SOLVE IT WITH DISCUSSION ABOUT ITS APPLICATION TO RANK PROJECT RISKS
ارائه یک مساله جدید با عنوان مساله مجاورت مصرف‌کنندگان و روشی ابتکاری برای حل آن، به همراه تشریح کاربرد مساله برای رتبه بندی ریسک‌های پروژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SOLVING MULTI-OBJECTIVE LOCATION-ALLOCATION PROBLEMS USING SIMULATED ANNEALING
ارائه یک متد ریاضی جهت حل مساله مکان یابی- تخصیص چند هدفه با استفاده از روش فوق ابتکاری شبیه‌سازی تبرید(SA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE USE OF SIMULATED ANNEALING AND GENETIC ALGORITHMS FOR A MULTI-MODE RESOURCE-CONSTRAINED PROJECT SCHEDULING PROBLEM WITH DISCOUNTED CASH FLOWS
بکارگیری الگوریتم‌های ژنتیک و شبیه‌سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با جریان‌های نقدی تنزیل یافته (گزارش فنی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MEASURING LEVEL OF ORGANIZATIONAL LEARNING CAPABILITIES IN HOSPITALS
سنجش سطح قابلیت‌های یادگیری سازمانی در بیمارستانها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ROBUST PARAMETER DESIGN USING AN Lp METRIC
روش Lp متریک در طراحی پارامتر استوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

INTERVAL ESTIMATION PROCESS CAPABILITY INDEX
برآورد فاصله‌ای ضریب کارایی فرآیند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

HEURISTIC ALGORITHM TO SOLVE THE MULTI-FLOOR LAYOUT PROBLEM WITH THE CONSIDERATION OF ELEVATOR
الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله طراحی ساختمانهای چند طبقه با اعمال محدودیتهای واقعی استفاده از آسانسور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COMMONALITY COST ANALYSIS IN SUPPLY CHAIN BASED ON COMMON PLATFORM
بررسی اثر هزینه مشترک‌سازی در زنجیره‌های تأمین مبتنی بر سکو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE ROLE OF RANDOM NUMBERS IN SIMULATION AND PROVIDING A HYBRID RANDOM NUMBER GENERATOR
نقش اعداد تصادفی در شبیه سازی و بررسی تحلیلی الگوریتم‌های تولید اعداد تصادفی و ارائه روش تلفیقی جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ONCOMING CHALLENGES IN SCIENCE & TECHNOLOGY POLICY
چالشهــای پیش روی سیاســت‌گذاری علم و فناوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2008-9)


THE SURVEY OF THE EFFECT OF STIFFENERS ON BUCKLING LOAD OF COMPOSITE CYLINDRICAL SHELL
بررسی اثر تقویت کننده‌ها بر بار کمانش پوسته استوانه‌ای کامپوزیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DESIGN AND CONSTRUCTION OF AN ULTRASONIC SCANNER FOR OBTAINING B-SCAN IMAGES FROM INDUSTRIAL PARTS
طراحی و ساخت روبشگر فراصوتی جهت تهیه تصاویر روبش B (B-Scan) از قطعات صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SIMULATION OF TUBULAR SOFC DYNAMIC OPERATION IN AN OUTPUT LOAD CHANGE
شبیه سازی رفتار دینامیکی پیل سوختی اکسید جامد لوله‌ای در تغییر پله‌ای بار الکتریکی خارجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECTIVE GEOMETRICAL PARAMETERS OF A SWIRL INJECTOR AND PRESSURE ON SPRAY FIELD BY PDA
بررسی تجربی تاثیر پارامترهای هندسی انژکتور پیچشی بر عملکرد آن با استفاده از سیستم PDA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MULTIDIMENSIONAL CHARACTERISTIC BASED SCHEME FOR THE SOLUTION OF INCOMPRESSIBLE DRIVEN CAVITY FLOW
روش بالادست چندبعدی براساس مشخصه‌ها برای تحلیل جریان تراکم ناپذیر داخل حفره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MODELING AND STRESS ANALYSIS OF HUMAN HEAD IN FRONTAL IMPACT WITH A DEFORMABLE BODY, USING FEM METHOD
مدلسازی و تحلیل تنش سر انسان در برخورد از مقابل با یک جسم تغییر فرم پذیر به روش المان محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE EFFECT OF OXIDIZER ON FLAME SPEED AND COMBUSTION VELOCITY IN ALUMINUM DUST COMBUSTION
بررسی تاثیر نوع اکسیدایزر بر سرعت انتشار شعله و سرعت سوزش ابر ذرات آلومینیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

ACTIVE CONTROL OF VIBRATIONS OF A RECTANGULAR PLATE USING FOURIER SERIES AND LAPLACE TRANSFORM
کنترل فعال ارتعاشات ورق مستطیلی با استفاده از سری فوریه و تبدیل لاپلاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

FRACTURE ANALYSIS OF NOTCHED CYLINDRICAL CASES UNDER INTERNAL EXPLOSION BY ANALYTICAL AND NUMERICAL METHODS
آنالیز شکست پوسته­های استوانه­ای شیاردار تحت اثر انفجار داخلی به روش تحلیلی و شبیه سازی عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

THE EFFECT OF EHD PHENOMENON ON CONTROL OF THE LAMINAR BOUNDARY LAYER ON CYLINDER BY TWO WIRE ELECTRODE AND TWO PLATE ELECTRODE FLASH MOUNTED ON THE CYLINDER SURFACE
اثر پدیده EHD بر کنترل لایه مرزی ورقه‌ای روی استوانه به کمک دو الکترود سیمی و دو الکترود نواری چسبیده به سطح استوانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

LOCAL ORTHOGONAL COORDINATE SYSTEM FOR MODELING 2D CRACKS IN EXTENDED FINITE ELEMENT METHOD
استفاده از دستگاه مختصات متعامد محلی در مدل کردن ترک دو بعدی به روش المان محدود توسعه یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

LOCAL ACTIVE CONTROL OF VIBRATIONS OF A RECTANGULAR PLATE USING PIEZOELECTRIC PATCHES
کنترل فعال ارتعاشات موضعی یک ورق مستطیلی با وصله­های پیزوالکتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

TWO-DIMENSIONAL TEMPERATURE FIELD IN HOLLOW CYLINDER OF FINITE LENGTH WITH A PERIODIC EXTERNAL BOUNDARY CONDITION
حل تحلیلی میدان دمای دوبعدی غیر دائم در استوانه توخالی با شرایط مرزی متغیر و هارمونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of pulsatile blood flow dynamic in stenosed vessels
مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجاری تنگ‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2008-6)


Plasma Nitriding for Stainless Steel’s Surface Hardening and hardened layer analyze
نیتروژن­دهی فولاد در محیط پلاسما و بررسی لایه سخت شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analytical model for transition zone of velocity distribution in submerged inflexible vegetative channels
ارا یه یک رابطه تحلیلی برای ناحیه انتقالی در توزیع سرعت در آبراهه­های با پوشش گیاهی انعطاف­ناپذی ر مستغرق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Honey-Bee Mating Optimization (HBMO) Algorithm in Optimization Problems
الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبورهای عسل ( HBMO ) در حل مسائل بهینه سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR EVALUATION OF PARAMETERS EFFECTIVE IN DEMANDS FOR AIR TRIPS IN IRAN
تدوین متدولوژی ارزیابی پارامترهای مؤثر بر تقاضای سفرهای مسافری هوایی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Methodology for Evaluation of Parameters Effective in Demands for Air Trips in Iran
برآورد خطر زمینلرزه در استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Earthquake Hazard Analysis in the Markazi Province
تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی سدهای بتنی قوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geometrically Nonlinear Dynamic Analysis of Concrete Arch Dams
کنترل ارتعاشات لرزه ‌ ای قابهای فولادی متعارف به کمک میراگر جرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-linear Dynamic Behavior of Steel Structures with Different Bracing Systems
بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه­های فولادی با سیستم ‌های مختلف مهاربندی محوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Design of Sewer Networks Using Genetic Algorithm
طراحی بهینه شبکه­های فاضلاب با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Nonlinear Behavior of Bending R.C. Frames Strengthened by Steel Bracings
بررسی و مطالعه‌ رفتار غیر خطی‌ قابهای‌ خمشی بتن‌ آرمه‌ تقویت‌ شده‌ به کمک بادبندهای فلزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The influence of operation policy optimization on the parameters of designing a hydroelectric storage
تاثیر سیاست بهره‌برداری از مخزن بر شاخص­های طراحی یک سد برقابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Evaluation of Deflection and Displacement Amplification Factor in Steel Concentrically Braced Frames (CBF) and Steel Ordinary Moment Resisting Frames (OMRF)
ضریب افزایش تغییرمکان در سازه‌های فولادی با سیستم قاب خمشی معمولی و قاب ساده با مهاربندهای هم‌محور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2008-3)


ON THE INDIVIDUALS CONTROL CHARTS FOR MONITORING AUTOREGRESSIVE PROCESSES
بررسی تعدادی از روشهای آماری جهت ترسیم نمودار کنترل مشاهدات انفرادی برای فرایندهای اتورگرسیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method On Packing Rectangular Shapes Into A Rectangular Space
روشی جدید برای چیدمان قطعات مستطیل شکل در یک فضای مستطیل شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total Logistic Distribution Cost Optimization Modeling Approach, When there is one Producer and Several Storage Distribution Centers In a Supply Chain Management
توسعه مدل بهینه هزینه کل توزیع لجستیک در شرایط یک تولید‌کننده و چند انبار توزیع در مدیریت زنجیره تأمین ( SCM )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IT Value Measurement with a Combinatorial Approach
ارزشیابی فناوری اطلاعات با رویکردی تلفیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Fuzzy Expert System for Controlling Individual Measurements
طراحی یک سیستم فازی بعنوان جایگزینی برای نمودار کنترل مشاهدات انفرادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing Two Efficient Models for Fuzzy Multi-Choice Knapsack Problem
توسعه دو مدل ریاضی کارا برای مسئله کوله‏پشتی چند انتخابی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extracting a Model of e-commerce performance appraisal for SMEs
ارائه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط در اتخاذ تجارت الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combination of Parametric and Non-parametric Models to Rank the Electricity Distribution Companies
ترکیب مدل­های پارامتریک و ناپارامتریک برای رتبه­بندی شرکت­های توزیع برق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and Optimization of pull Supply chain under CONWIP Policy
مدل‌سازی و بهینه‌سازی زنجیره‌تامین کششی تحت کنترل سیاست CONWIP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Process Variance Analysis For When Data Are Autocorrelated
تحلیل واریانس فرآیند برای با وجود خودهمبستگی داده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A neural network model for crude oil price forecasting
ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پی ش‌بینی کوتاه ‌ مدت قیمت نفت خام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new model for solving cost- oriented assembly line balancing problem
مدلی جدید برای حل مساله موازنه خط مونتاژ هزینه‌گرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Organizational Competency on Technology Transfer Effectiveness in Iranian Firms
بررسی و اندازه‌گیری نقش توانمندی سازمانی بر اثربخشی انتقال تکنولوژی در بنگاه‌های ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles