نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید- دکتر سیامک نوری
بیوگرافی دکتر نوری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  مشخصات فردی 

 نام خانوادگی: نوری

  نام: سیامک

  تخصص : مهندسی صنایع

  رتبه علمی: دانشیار

  تلفن داخلی : 3020

  تاریخ تولد: 10/1/39

 

  سوابق آموزشی

  - دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1375

  - فوق لیسانس مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1368

  - لیسانس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، سال 1365

  

  سوابق شغلی

  - عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال 75 تاکنون

  - مشاور صنعتی در حوزه مدیریت پروژه، مدیریت منابع انسانی و بهره‌وری

  

  سوابق تدریس دانشگاهی

  - تدریس در دانشگاههای دولتی از سال 68 تاکنون

 

  زمینه‌های تحقیقاتی

  · مدیریت منابع انسانی: طراحی ارزیابی عملکرد سازمان، طراحی نظام انگیزش، طراحی نظام پرداخت، برنامه ریزی نیروی انسانی

  · سیستمهای نوین تولید: ساخت و تولید در کلاس جهانی WCM ، تولید به هنگام JIT ، تولید ناب، ارزیابی عملکرد سازمان در راستای جهانی سازی

  · مدیریت پروژه: مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت پشتیبانی پروژه/ سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه

  · ارزیابی فنی-اقتصادی طرحها

  مدیریت بهره وری و مهندسی مجدد سازمان

 

  نمونه گزارشات و مقالات و کتب منتشر شده

  - 44 عنوان مقاله علمی طی 5 سال اخیر به شرح ذیل:

  1- "طراحی الگوی بهره وری مراکز پژوهشی کشور" ، مجله بین المللی علوم مهندسی ، دکتر سیامک نوری، (الهام مسعودی) ، 1383

  2- "نگرش ها تعاریف و ویژگیهای تولید در کلاس جهانی و ارائه مدل"، مجله بین المللی علوم مهندسی، دکتر سیامک نوری، عبدالعلی علی عسگری،‌1383

  3- "مدل یکپارچه استراتژیک برای دسترسی به تولید در کلاس جهانی"،مجله بین المللی علوم مهندسی، دکتر سیامک نوری،‌دکتر مصطفی جعفری،‌عبدالعلی علی عسگری، 1384

  4- "ارائه مدل یکپارچه KM جهت توسعه نوآوری در مراکز R&D, "، مجله بین المللی علوم مهندسی ، دکتر سیامک نوری، دکتر محمد فتحیان، مسیح ابراهیمی

  5- "ارائه یک مسئله جدید در حوزه مسائل ترکیبی"، مجله بین المللی علوم مهندسی ،دکتر سیدحسینی، دکتر نوری، مهندس هاتفی

  6- "Project Performance Measur ment using balance Screcard" , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، مرتضی باقرپور، دکتر سیامک نوری، دکتر ابن الرسول، 1385

  7- "بررسی مقایسه ای روشهای کنترل و پایش ریسک پروژه‏ها"، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، دکتر سیدحسینی، دکتر سیامک نوری، محمدعلی هاتفی، 1385

  8- استانداردسازی فرآیندها و دانش فنی بخش مهندسی مدیریت پروژه های بزرگ به روش EPC "، دومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت پروژه مجید فراهانی، دکتر نوری,1384,

  9- "مدل حرفه ای مدیریت پروژه"، اولین کنفرانس بین‏المللی مدیریت پروژه، دکتر نوری، مهندس کرامت ا... قرمزی، 1383

  10- "مدل سازی شیء گرای فرایندهای مدیریت پروژه‏های ساخت با استفاده از " UML ، اولین کنفرانس بین‏المللی مدیریت پروژهدکتر نوری، علی بایسته،1383

  11- "ضرورت استانداردسازی رویه ها و دانش فنی مدیریت پروژه های بزرگ به روش EPC "، اولین کنفرانس بین‏المللی مدیریت پروژه، دکتر نوری، مجید فراهانی، مسعود تدین، 1383

  12- " A mathematical model for multi- mode resource investment problem ". ، پنجمین کنفرانس بین المللی صنایع، دکتر سیدحسینی دکتر سیامک نوری، مهندس سبزه پرور، 1386

  13-"ارائه مدل ارزیابی و طراحی کارکردهای استراتژیک برای دستیابی به تولید در کلاس جهانی در بنگاه تولیدی"،‌ پنجمین کنفرانس بین المللی صنایع، دکتر سیامک نوری، دکتر علی عسگری، مهندسی خالقی، 1386

  14- " A New model to match set Generation in XCS " ، پنجمین کنفرانس بین المللی صنایع، دکتر نوری، مهندس حاجی آخوندی، 1386

  15- "مقایسه روشهای مختلف پیش بینی هزینه و زمان اتمام پروژه با استفاده از شاخص های زمان و ارزش کسب شده"، پنجمین کنفرانس بین المللی صنایع، دکتر سیامک نوری، عبدالسلام قادری، 1386

  16- "عوامل موثر بر نوآوری مراکز تحقیقاتی کشور"، پنجمین کنفرانس بین المللی صنایع، دکتر نوری،‌دکتر سلیمی، مهندس ابراهیمی، 1386

  17- "نقش مدیریت دانش در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه , پنجمین کنفرانس بین المللی صنایع"، دکتر نوری،‌دکتر جعفری،‌دکتر فتحیان،‌ مهندس ابراهیمی،‌1386

  18- "فرهنگ بهره وری مهمترین عامل در فرهنگ صنعتی ایران"، کنفرانس بین‏المللی بهره‏‏وری ،دکتر جلالی،‌دکتر نوری، مهندس شجاعی، 1386

  19- " The Specifications of the E.P.C turnkey Contract Major Project Managment " ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت, دکتر نوری،‌دکتر مصطفی جعفری،مجید فراهانی، 1383

  20- "کاربرد VE و TRIZ در مدیریت پروژه",سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، دکتر نوری،‌ سیدعلیرضا شجاعی، محمود کریمی‌,1384

  21- "ارزیابی عملکرد سازمان صنایع و معاون استانها",سومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت, مرتضی رحیمی نژاد،‌ دکتر نوری،‌1384

  22-"اعتماد در تجارت الکترونیک وارائه چهارچوبی جهت طبقه بندی مکانیزم های ایجاد آن"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دکتر نوری، حسین ناهید تیتکانلو،‌1385

  23- "مهندسی ارزش رویکردی کارا در طرحهای خدماتی مطالعه موردی ....." ، دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش، دکتر نوری،‌ بهرام روشنی ممقانی،‌1384

  24- "توسعه تجارت الکترونیک در بستر فروشگاههای زنجیره‏ای کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیک"،کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیک، (شیوا گرامی)،‌دکتر نوری ، 1383

  25- "تعیین عوامل موثر، نوآوری مراکز تحقیقاتی کشور", ششمین همایش مراکز تحقیقی و توسعه صنایع معادن,دکتر نوری،‌ محمدحسین سلیمی، ‌مسیح ابراهیمی, 86

  26-"نقش مدیریت دانش در توسعه نوآوری مراکز تحقیقی و توسعه",ششمین همایش مراکز تحقیقی و توسعه صنایع معادن, دکتر نوری- دکتر جعفری- دکتر فتحیان، مسیح ابراهیمی, تیر 86

  27- "بررسی نقش عوامل سوم در ایجاد اعتماد در تراکنش های تجارت الکترونیک",اولین کنفرانس بانکداری، دکتر نوری، دکتر فتحیان،‌ حسین ناهید تیتکانلو,86

  28- "Optimisation of MRP by Fuzzy Multi- Objective Linear Programming, Journal of Engineering Manufacture",2008 , Siamak Noori, MR Feylizadeh, Morteza Bagherpour, F.Zorriessatine, RM. Parkin

  29- "A New Project Scheduling approach for improving multi-product multi- period (MPMP) Production planning problems", Journal of Engineering Manufacture, 2008,Siamak Noori, M.bagherpour, F.Zorriassatine, A.Makui, R.Parkin

  30- "An Integated Decision Support System (DSS) For Project Risk Response Planning", Journal Of Science & Engineering,2008 , Seyed Mohammad Seyedhoseini, Siamak Noori, Mohammad Ali Hatefi

  31- "A gap Analysis on the Project risk management processes", Journal of Science & Eng., 2007 ,Seyed Mohammad Seyedhoseini, Siamak Noori, Mohammad Ali

  32- "Applying Fuzzy Control Chart in Earned Value Analysis: A New Application" , World Applied Silences Journal 3(4) , 2008, Siamak Noori, Morteza Bagherpour and Abalfazal Zareei

  33- "Designing a Control Mechanism for MP-MP Production Planning Problems By Means Of Earned Value Analysis" ,Journal of Applied Sciences,2008 , Siamak Noori, Morteza Bagherpour, F. Zorriasatine

  34-"A Genetic Algorithm and a Model for the Resource Constrained Project Scheduling Problem with Multiple Crushable Modes" ,Iust international Journal of Engineering Science,2007,Seyed Mohammad Seyedhoseini, Majid Sabzehparvar, Siamak Noori

  35-"Cost- time Trad off Models Application to Crshing Flow shop Scheduling Problems, Computer Scionce",2006, Seyed Mohammad Seyedhoseini , Siamak Noori, Morteza Bagherpour, seyed jafar sadjadi

  36- An Analytical Integrated Methodlogy to estimate the expected impacts of projectriks ,International Acodemy of Business and Economics,2007, Seyedhoseini , Siamak Noori, hatefi

  37- Risk Response Actions Sellection,IJAMT-Journal,1382, Seyedhoseini , Siamak Noori , hatefi

  38- Applying Fuzzy logic to Esrtimate setup Times in Sequence Depedent single Machine scheduling problems.,IJCSMS,2007, kazem noghondarian, siamak noori, Morteza Bagherpour

  39- "An Improvement On A Scheduling Problem Using Hybrid Neural Network- Tabu Search" , International Conferece on Enformatika Systems Sciences and Engineering,2005,Morteza Bagherpour, Farnaz Barzinpour, Siamak Noori

  40-"A Generic Project Risk Management Process Based on A Two- Ploar Persective,Business Reserch YearBook , ,Seyed Mohammad Seyedhoseini, Siamak Noori, Mohammad Ali Hatefi

  41-" Quantitative Risk Analysis in a Production Planning Problem,Risk Management INT.Congress",1386,Morteza Bagherpour, Siamak Noori, Ehsan Parhizgar

  42- "Multimedia for Productivity Promotion and Enhancement with special Focus on Elearning in iran ", کنفرانس بین المللی بهره وری , 2002 , دکتر نوری

  43 -" Two- Polar concept of project Risk Management (TPCRM)", کنفرانس بین المللی نوآوری مدیریت , 2007 , دکتر سیدمحمد سیدحسینی , دکتر سیامک نوری , (مهندس هاتفی)

  44-"Fuzzy Lead Time Application to melterial peguirement planning", International Conference on Enformatika systems Sciences and Engineering , 2005,

 

  سابقه مشارکت در کنفرانس و کارگاه آموزشی

  - شرکت در کنفرانسهای بین المللی سالانه مدیریت پروژه، مهندسی صنایع و ...

 

  سوابق پژوهشی

  - بیش از 8 طرح پژوهشی صنعتی به شرح ذیل:- سنجش عملکرد در سازمان پروژه ای-علم و صنعت ایران-فروردین 86

  -شاخص های نظارت و بازرسی در ایجاد اشتغال مولد-سازمان بازرسی کل کشور-تیر 1383-مهندس سرمدی

  - تبیین جایگاه مدیریت در موفقیت واحدهای کوچک صنعتی-سازمان صنایع کوچک-بهمن 1380-مهندس خالقی

  - مدل ارزیابی برای دستیابی به استراتژی صادرات با رویکرد تولید در کلاس جهانی-صنایع دفاع-بهمن 1383-دکتر عسگری - دکتر غضنفری مهندس خالقی

  - تبیین نقش نظام ارزشی در توسعه و انگیزش منابع انسانی-علم و صنعت ایران-اسفند 79

  - اندازه گیری بهره وری مراکز و دستگاههای اجرایی پژوهشی-علم و صنعت ایران-آذر 80

  -طراحی الگوی اجرایی تولید در کلاس جهانی-علم و صنعت ایران-پاییز 84

  - الگوی ارزیابی و توسعه مدیران پروژه-علم و صنعت ایران-بهار 85

 

  سوابق اجرایی

  - معاون آموزشی دانشکده-دانشکده صنایع(79-77)

  - مدیر گروه ایمنی صنعتی-دانشکده صنایع(83-81)

  - مدیریت امور اداری- پشتیبانی دانشکده-دانشکده صنایع-(83-81)

  - معاون آموزشی دانشکده -دانشکده صنایع(85-83)

  - عضو کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه-دانشگاه علم و صنعت (85-84)

  - رئیس دانشکده-دانشکده صنایع(87-85) و ادامه دارد

نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید:
http://ijiepm.iust.ac.ir/find-1.192.32.fa.html
برگشت به اصل مطلب