نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 

 

 

AWT IMAGE

         دبیــرخانه نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (ijie)     

تلفن: 77209071-21-98+

نمابر 77209071-21-98+

تلفن داخلی: 2306 - 2364

نشانی: تهران- میدان رسالت- خیابان دانشگاه- دانشگاه علم و صنعت ایران- معاونت پژوهش و فناوری- نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (ijie)

صندوق پستی:  1684613114

آدرس پست الکترونیکی:  ijie@iust.ac.ir 

آدرس وب سایت فارسی: http://ijiepm.iust.ac.ir

آدرس وب سایت انگلیسی نشریه: http://ijiepr.iust.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید:
http://ijiepm.iust.ac.ir/find-1.163.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب