نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید- معرفی سردبیر و مدیر اجرایی
سردبیر نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی محمد سعیدی مهرآباد سردبیر و مدیر اجرایی نشریه

Description: C:UsersuserDownloadsimageholder832236.jpg

محمد سعیدی مهرآباد  

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع

و

سردبیر و مدیر اجرایی نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (فارسی)

Editor-In Chief: International Journal of Industrial Engineering & Production Research

محل و سال اخذ مدرک: دکترا: آمریکا 1371

                                   کارشناسی آرشد: امریکا 1365

                                  کارشناسی: آمریکا 1362

رتبه علمی: استاد

شماره داخلی:5025 - 2315

Website: ie.iust.ac.ir/Mehrabad

E-mail:mehrabad@iust.ac.ir

تخصص:مهندسی صنایع و اتوماسیون

سوابــــق تحصیــــلی

دکترا: 

      -  محل تحصیل: دانشگاه ویرجینیای غربی

       - تخصص: مهندسی صنایع

      -  سال تحصیل: 1371

کارشناسی ارشد:

      -  محل تحصیل: دانشگاه ارکانزاس  

      -  تخصص: رشته مهندسی صنایع

       - سال تحصیل: 1365

کارشناسی:  

      - محل تحصیل: دانشگاه ایالتی اوکلاهما

      -  تخصص: رشته مهندسی مکانیک

       - سال تحصیل: 1362

سوابــــق اجرایی در زمینــه هیــات تحریـــریه نشریـــات

Editor in chief: Optimization in Industrial Engineering (www.gjie.ir)

- سردبیر نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

Editor in chief: international Journal of Industrial Engineering & Production Research

سوابــــق علمـــــی

- تعداد مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی خارجی : 60

- تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی (علمی و پژوهشی): 50

کتـــب تالیــــف شــده

کتب تالیف شده خارج از کشور

- Autonomous Guided Vehicles, Publisher, Springer, 2015

کتب تالیف شده داخلی

- مبانی اقتصاد مهندسی 1394                                                                - روبات ها و اتوماسیون صنعتی 1392

- طراحی سیتم ها و تولید سلولی 1393                                                     - شهرک های تحقیقاتی

- ترجمه کتاب کاهش زمان آماده سازی ISBN: 964-330-852-9

سوابــــق اجرایــــی در دنشـــــگاه

- معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع 1381- 1383

- معاون پژوهشی و رئیس تحصیلات تکمیلی دانشکده صنایع 1391- 1393

- هم اکنون سردبیر و مدیر اجرایی نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید

سوابــــق پژوهشـــــی

- هدایت  15  مورد پایان نامه دکترا.

- هدایت  30 دانشجوی کارشناسی ارشد.

- هدایت 40 مورد پایان نامه کارشناسی.

سوابــــق آموزشــــی (تدریـــس)

- آموزش کارشناسی:

       - اقتصاد مهندسی

       - روشهای تولید

- آموزش کارشناسی ارشد (تحصیلات تکمیلی):

       - طراحی سیستم های تولید اتوماتیک

       - مهندسی هزینه

       - مدیریت سیستم های اطلاعات

      - اقتصاد مهندسی پیشرفته

- آموزش دکترا:

- سیستم های پیشرفته تولید

- طراحی سیستم های تولید اتوماتیک

- مهندسی هزینه

اقتصاد مهندسی پیشرفته

زمینـــه های تحقیقـــــاتی

  • تحلیل اطلاعات فرآیند های تولید
  • کاربرد تکنیک های تحقیق در عملیات در فرموله کردن مشکلات صنعتی
  • ارزیابی عملکرد سیستم های تولیدی
  • تحلیل های اقتصادی چرخه عمر محصول و بهینه سازی هزینه ها  
  • تحلیل هزینه های طراحی و تولید محصول جدید
  • سیستمهای حمل و نقل و مدل سازی
  • مسائل مربوط به مدیریت  سلامت
  • مطالعه سیستم های اتوماتیک جابجا کننده مواد

نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید:
http://ijiepm.iust.ac.ir/find-1.12.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب