نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید- فرمت نگارش مقاله
فرمت نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای تسریع در کار از نویسندگان محترم خواهشمند است فرمت نشریه را کاملا رعایت نمایند و از الگوی فرمت نگارش مقالات نشریه استفاده نمایند.

برای دریافت فرمت نگارش مقاله اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید:
http://ijiepm.iust.ac.ir/find-1.154.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب