یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1391
Export Journal XML Articles RSS جلد 23 - شماره 3 (8-1391 - شماره پیاپی : 2008) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 23 - شماره 2 (6-1391 - شماره پیاپی : 2008) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 23 - شماره 1 (3-1391 - شماره پیاپی : 2008) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 23 - شماره 4 (12-1391 - شماره پیاپی : 2008) - 10 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS جلد 22 - شماره 3 (9-1390 - شماره پیاپی : 2008) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 22 - شماره 2 (6-1390 - شماره پیاپی : 2008) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 22 - شماره 1 (نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 3-1390 - شماره پیاپی : 2008) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 22 - شماره 4 (12-1390 - شماره پیاپی : 2008) - 9 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS جلد 21 - شماره 3 (نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 7-1389 - شماره پیاپی : 2008) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 21 - شماره 2 (4-1389 - شماره پیاپی : 2008) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 21 - شماره 1 (2-1389 - شماره پیاپی : 2008) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 21 - شماره 4 (نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 11-1389 - شماره پیاپی : 2008) - 10 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 4 (12-1388 - شماره پیاپی : 2008) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 3 (نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد 10-1388 - شماره پیاپی : 7) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 2 (نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 6-1388 - شماره پیاپی : 6) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 20 - شماره 1 (نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 2-1388 - شماره پیاپی : 5) - 8 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 5 (10-1387 - شماره پیاپی : 1681) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 10 (6-1387 - شماره پیاپی : 1681) - 5 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 6 (11-1387 - شماره پیاپی : 1681) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 7 (11-1387 - شماره پیاپی : 1681) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 4 (10-1387 - شماره پیاپی : 4) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 3 (نشریه بین المللی علوم مهندسی 7-1387 - شماره پیاپی : 3) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 2 (نشریه بین المللی علوم مهندسی 4-1387 - شماره پیاپی : 2) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS جلد 19 - شماره 1 (نشریه بین المللی علوم مهندسی 1-1387 - شماره پیاپی : 1) - 14 مقاله

   
[ قبلی   5-10 از 10 ]

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق